بنام آغاز همه ی آغازها

آنکه قبل از او آغازی نيست گر چه بر همه چيز و کس آغاز است.

و تنها آغازی است که آغازی ندارد يا بر او آغازی ارجح نيست.

بنام آغازبی پايان حتی در ابديت تا بی نهايت...

بنام آغازی که نام آغاز از پس او بر می آيد و اين نام نيز از اوست.

و بنام آغازی که در آغاز معنا می يابد.

پس بنام آغاز آفرينش آغاز زمين و زمان جن و انسان فرشته و شيطان و آغاز عشق...

/ 3 نظر / 16 بازدید
پوپک

اسم اعظم نزد ما باشد قديم يعنی بسم ا... الرحمن الرحيم .

paniz

درود....ببخشيد .ميشه وقتی نظر مينويسين فقط ننويسين فصل اقاقی. خوب من از کجا بفهمم شما پرژين هستين يا بلاگ فا يا اسکای و ياووووووبه روز و بهروز باشيد . بدرود

ياقوت

کاش اين عشقی که ميگی آغازش قابل درک بود اما ....