مسئله این است

 ما گم شدیم یا خودمون رو گم کردیم؟ کدومش؟
                                             
                                                       مسئله این است.
/ 10 نظر / 18 بازدید
افسانه

دوستی نيز گلی ست همچو نيلوفر و ياس شاخه ترد و ظريفی دارد بی گمان سنگدل است آنکه روا ميدارد جان اين شاخه نازک را بيازارد منتظرتونم

عليرضا

سلام تا وقتي پشت ما و من هستيم گم شده ايم همه گمگشتگي بشر همين من و ما است. كسي باور نمي كند من هم باور نكرده ام تو باور كن عزيزم

چهار ستاره مانده به صبح

ما مثل آدم كه در زمين گم شد، گم كرده ايم خودمان را مسئله اي نيست! ميراث نياكان ماست و پاس مي داريم آن را. همين. خيالتان نباشد آقا

پپلينو

شايد ما خودمونو زديم به گم شدن و گم بودن.

ندا.ح

بعضی وقتا آدم گم ميشه که يکی بياد پيداش کنه... مثل قايم موشکهای کودکی

نوشين۱۷

باز اولی زياد عيبی نداره ولی دومی فاجعه است من هميشه تو زندگيم اين اصل مهم بوده که هيچ وقت به اينجا نرسم که خودمو گم کنم

يکی مثل هيچ کس

شما رو نمی دونم اما من گم شدم فقط اينو می دونم که چند نفر هم مثل من نمیدونن کی هستن و کجان؟ شما چی؟