بنام خدای خوب و مهربون!

 

 

بنام خدای خوب و مهربون

سلام

چند سال پیش با اینجا آشنا شدم. بواسطه دوستی عزیز. یادمه بر سر انتخاب نام اینجا خیلی فکر کردم تا شد فصل اقاقی! که در ادبیات اقاقی درختی است نماد صمیمیت و مهربانی و اتفاقا درخت اقاقی خزان هم ندارد. و خواستم تا اینجا فصل صمیمیتش و مهربانی هایش بی خزان باشد و بماند. بگذریم.

هر چند در یکی از پست ها  نوشته بودم از فراموشی می ترسم! اما گاهی فراموشی و حتی فراموش شدن هم خوب است. زیر گرد و غبار خروارها خاطره بد هم نیست.

نکته جالب برای من اینجاست که آغاز اینجا آبان ماهی بود و پایان نیز هم. با اینجا زندگی کردم. نفس کشیدم. انتظار کشیدم و دوستانی بقول سهراب بهتر از آب روان یافتم. شاید روزی فصل اقاقی جایی دیگر دوباره آغاز شود. بامید آن روز. پایدار باشید.

 

/ 0 نظر / 46 بازدید