عنوان ندارد!

 

 

اینجا تهران! دقیق تر خیابان انقلاب و من مسافری در هیئت زایری که بر خاطرات تلخ و شیرین مرده اینجا به رسم اعتقاد فاتحه ای میدم و بیاد میارم بار کج هرگز به منزل نمی رسه... !

تهران، آبان 89

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید