ما و سجده!

به نظر شما چرا در نماز 2بار سجده میریم؟!

 

چند دلیل می توان برشمرد. یکی آنکه جن وانس و ملک در برابر حضرت آدم (ع) سجده رفتند اما ازآن جاییکه خداوند تبارک و تعالی از همه ی مخلوقات برتر و بزرگتراست پس  سجده ای درخور او باید. و چون سجده خود بزرگ است دربرابر حضرت احدیت دو بار باید بجا آوردش.

 دیگر اینکه سجده بگونه ای اعتراف، بگونه ای اقرار و بگونه ای بپای افتادن است وگویا حضرت باریتعالی با یک سجده راضی به اعتراف و به اقراربنده  نمی شود. پس دو بار باید بجا آوردش تا انسان ناسی بیاد داشته باشد این دو بار اعتراف و اقرار را و شاید آنکه دل یگانه بی همتا اینگونه بدست آید.

و دیگر اینکه یزدان پاک فرموده: اگر قدمی بسوی من آیید چند قدم بسوی شما می آیم. به سجده بنگر! بگونه ای بپای این قدم ها افتادن است تا قدر این قدم های پیش آمده و پیش رفته را بیشتر بدانیم!

این همه گفتیم اما نمی توان از یاد برد روایت مولی الموحدین(ع) را که می فرمایند: دوبار سجده به مانند از خاک برخاستن انسان و متولد شدنش و دیگر بار به خاک پیوستنش می باشد.

 

بیایید قدر سجده را بیشتر بدانیم.

 

/ 5 نظر / 21 بازدید
پانیذ

چه جالب بور . نمیدونستم . به روز و بهروز باشین . بدرود .

مهدی عزیزی

سلام از اینکه ما را بعد از سالها قابل دانستید و آدرس وبلاگتون را دادید ممنون.

مسعود شجاعی

با اهدای سلام کلی بهره بردم سلامت و شاد باشی دوست خوبم با آرزوی موفقیت برایت دوستدارت

مسعود شجاعی

با اهدای سلام کلی بهره بردم سلامت و شاد باشی دوست خوبم با آرزوی موفقیت برایت دوستدارت

لیلی

چقدر این روایت جالب بود....