... و دریا را حس کرده است!

... و دریا را حس کرده است و دریا او را حس کرده است، هم چنان که حلاج خدا را حس کرد و سلمان محمد را و آن بیمار سوئدی یونگ را و یونگ بیمارش را و هیچ کس علی را و علی هیچ کس را...                                                                                                      کویر، شریعتی

/ 0 نظر / 20 بازدید