پدر، مادر شما متهم هستید!

که درس عشق ورزی را به ما یاد ندادید.

عشق چیست؟ به چه کسی باید عشق ورزید وچرا؟ ازنظرشما تنها عشق ورزیدن به خدا و حسین وانسان ها رواست ونه به یک انسان وبازنه به جنس مخالف!

قصه ی عشق شیرین وفرهاد، لیلی ومجنون، ویس ورامین و بسیاری عشاق دیگرزیباست اما در دیوان اشعار! عشق به جنس مخالف گناه مگر درزمان ازدواج.

شما متهم هستید! آن هنگام که پی به رابطه ی پنهانی ما بردید یا پوزخندی برلب یا زبان به تمسخر ما گشودید یا عصبانی شدید یاتنبیه کردید یا... در حیرتم یک عمل و این همه واکنش های گوناگون؟!

بجای راهنمایی، بجای هدایت و برخوردی منطقی، بگونه ای با ما رفتار کردید گویی خود هرگز به سن ما نبوده وازاحتیاجات این دوره بی خبر. نا آگاهانه ما راازخانواده ازبهترین ومقدس ترین، امن ترین و گرم ترین کانون راندید، درحالیکه یکبارنخواستید حرف ما را بشنوید یا حتی آن دختر یا پسر را یکبار ببینید و بشناسید. درنتیجه ی این برخوردهای ناآگاهانه، غریبه ای که تنها چند روزازآشناییش با ما می گذشت محرم اسرارو باعث آرامش روح و روان ما شده بود.

شما متهم هستید! که به ما آزادی دادید، اما چون فردی آزاد برخورد نکردید.اجازه ی تجربه ی عشق وعاشقی را به ما ندادید و ما را راهنمایی نکردید و نگفتید عاشق واقعی درسختی ها و رنج ها و تحمل مشقت ها خود را نشان می دهد. راستی یادم رفت ، شما هنوز عشق را برای ما ترجمه نکرده اید!

شما متهم هستید! که بزرگ شدن را درافزایش سن دیدید و ندیدید این نسل جدید فکرش وفهمش جلوترازسنش حرکت می کند. و بدین ترتیب ما ازشما دورترودورترو... بیگانه تر. نه شما حرف ما را و نه ما حرف شما را فهمیدیم. کار به جایی رسید گویی نه شما پدر و مادر ما و نه ما فرزند شما.

و ما مقصرهستیم!!! مقصر که خود دنبال ترجمه ی عشق نرفتیم. مقصرکه همیشه از پدرو مادرانتظاریاد دادن داشتیم وداریم ودرعین حال داعیه ی بزرگ شدن. مقصرکه عشق را تنها درچند جمله ی قشنگ دانستیم و ندانستیم عشق خود مراتب دارد. مقصرکه با آمدن عشق (به قول خودمان) عقل را فراموش کردیم و گمان بردیم این هر دو با یکدیگردشمن. ومقصر به تعجیل در کاری که نیازبه آرامش وگذرزمان داشت.

آری! پدر، مادر شما متهم هستید و ما مقصر...

/ 81 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عسل

سلام خوبی ؟ تو نمی تونی منو آپ کنی تازه من يه روز ازت جلوترم اول تو بايد آپ کنی فعلا بابای

شب برفی

سلام ممنون که اومدی به روز شدی خبرم کن

سمیرا-اهواز

سلام احسان جون ببخشید دیر اومدم کار داشتم من این مطالب رو برای دل خودم می نویسم باشه من ایملم رو توی وبم گذاشتم بازم بیا منتظرتم شب براي چيدن ستاره هاي قلبت خواهم آمد .بيدار باش من با سبدي پر از بوسه مي آيم و آن را قبل از چيدن روي گونه هايت ميکارم تا بداني اي خوبم دوستت دارم

عسل

سلام خوبی آپم يعنی با اختيار خودم آپ کردم سر بزن منتظرم بای

۱ رهگذر شايد بيايد باز ........

عشق کلمه ای است که بار ها شنیده می شود ولی شناخته نمی شود. عشق صدایی است که هیچ گاه به گوش نمی رسد ولی گوش را کر می کند. عشق نغمه ی بلبلی است که تا سحر می خواند ولی تمام نمی شود. عشق رنگی است از هزاران رنگ اما بی رنگ است. عشق نوایی است پر شکوه اما جلالی ندارد. عشق شروعی است از تمام پایان ها اما بی پایان است. عشق نسیمی است از بهار اما خزان از آن می تراود. عشق کوششی است از تمام وجود هستی اما بی نتیجه. عشق کلمه ای است بی معنی ولی هزاران معنی دارد. عشق......................... پيش ما بيا

سمیرا-اهواز

شمع داني که دم مرگ به پروانه چه گفت؟... گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد... گفت طولي نکشد تو نيز خاموش شوي...

یه آشنا

پدر مادر ما متهميم ! اين کتابه دکتر فوق العادست و نوشته ی شما هم بسيار زيبا. استفاده کردم درود بر شما.....