عید سعید فطر بر همگی مبارک

/ 3 نظر / 23 بازدید
arash ajam

salam سلام وبلاگ جالبی داری اگه می شه یک سر به وبسایت من بزن نظر یادت نره منون می شم بای

عليرضا

ابوسعید را گفتند: كسى را مى شناسیم كه مقام او آن چنان است كه بر روى آب راه مى رود . شیخ گفت : كار دشوارى نیست ؛ پرندگانى نیز باشند كه بر روى آب پا مى نهند و راه مى روند. گفتند: فلان كس در هوا مى پرد. گفت : مگسى نیز در هوا بپرد. گفتند: فلان كس در یك لحظه ، از شهرى به شهرى مى رود . گفت : شیطان نیز در یك دم ، از شرق عالم به مغرب آن مى رود. این چنین چیزها، چندان مهم و قیمتى نیست . مرد آن باشد كه در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و با مردم داد و ستد كند و با آنان در آمیزد و یك لحظه از خداى غافل نباشد.

افسانه

زندگي چيدن سيبي است که بايد چيد و رفت زندگي تکرار پاييز است که بايد ديد و رفت زندگي رودي است ، جاري ، هر که آمد کوزه اي شادمان پر کرد و مشتي آب نوشيد و رفت قاصدک ، اين کولي خانه به دوش روزگار کوچه گرديهاي خود را زندگي ناميد و رفت