سلام

به قول خودم سلام بعد از مدتها! خوبین؟

شاید بهونه ای باشه این مطلب رو نوشتن! بهونه ی اینکه بگم حال آپ کردن ندارم. حوصله ی فکر کردن به مطلبی جدید رو ندارم. حال و حوصله ی خودم رو هم ندارم این روزا.

تمرکز ندارم. یا شاید این روزا نمی خوام داشته باشم. دلم برای همه تون مخصوصا خودم خیلی تنگ شده.

شفای همه مریضا صلوات...

/ 3 نظر / 22 بازدید
سید مسعود شجاعی طباطبایی

با اهدای سلام دوست گرامیم آقا احسان عزیز پاشو یه خونه تکونی کون نگرانت میشیم با این حرفها یا علی دوستدارت[گل]

نوشینه

سلام کجا بودی مدتی خبری ازت نبود . به هر حال خوش حالم بهم دوباره سر زدی