راحت شدم!

راحت شدم!

هر چی مسوولیت و امکانات و نیرو زیر دست داشتم همه رو ول کردم و به اختیار خودم رفتم گوشه ای کارمند ساده ی بخش کوچیکی شدم!

اینجایی که هستم خیالم راحته نیروی زیر دستی ندارم که روزی کار رو یاد بگیره و روز دیگه پشت سرم بد و بیراه بگه. و مسوولیتی ندارم که باعث حسادت کسی بشه.

این روزها نفس می کشم.

راحت شدم!

/ 4 نظر / 23 بازدید
کوچه نادری

من اینکار رو چند سال پیش کردم. بی نظیره. خودتی و خودت. نفس کشیدن راحت و سبک می شه.

essiblack

واقعا اينطوري فكر مي كني؟

فاطمه

منم خیلی خوشحالم که اومدی بیرون.اونجا خیلی تحت فشار کاری بودی.[لبخند]

مهدی عزیزی

سلام. خیره کجا رفته ای که ما خبر نداریم. بگو ما هم بیاییم. هم نفس نمیخواهی؟