منظره شهر خودم را از پنجره خودم دوست دارم...

                              نمايشنامه روسپی بزرگوار . سارتر                          

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
paniz

من هم همينطور. به روز و بهروز باشيد. بدرود

دختربچه

مهم اينکه ببينی