با سلام

سلام و شرمنده از این غیبت طولانی. البته این بار دلیلی دارم که فکر کنم دلیل محکمیه!

درگیر و دار سور و سات عروسی هستم و حسابی سرم شلوغه. باید ببخشین

هفته آینده عروسی هست و هنوز کلی کار عقب افتاده.

تا بعد... 

/ 5 نظر / 22 بازدید
بشارت

دعایت میکنم خوشبخت باشی تو هم تنها برای خود دعا کن...

تبریک[گل][گل][گل]

مومو

به به به به آقا خیلی مبارک باشه [گل]

نیلوفر

چه خوب:) همیشه شاد باشین هر دوتون:)