پدر، مادر شما متهم هستید!

که درس عشق ورزی را به ما یاد ندادید.

عشق چیست؟ به چه کسی باید عشق ورزید وچرا؟ ازنظرشما تنها عشق ورزیدن به خدا و حسین وانسان ها رواست ونه به یک انسان وبازنه به جنس مخالف!

قصه ی عشق شیرین وفرهاد، لیلی ومجنون، ویس ورامین و بسیاری عشاق دیگرزیباست اما در دیوان اشعار! عشق به جنس مخالف گناه مگر درزمان ازدواج.

شما متهم هستید! آن هنگام که پی به رابطه ی پنهانی ما بردید یا پوزخندی برلب یا زبان به تمسخر ما گشودید یا عصبانی شدید یاتنبیه کردید یا... در حیرتم یک عمل و این همه واکنش های گوناگون؟!

بجای راهنمایی، بجای هدایت و برخوردی منطقی، بگونه ای با ما رفتار کردید گویی خود هرگز به سن ما نبوده وازاحتیاجات این دوره بی خبر. نا آگاهانه ما راازخانواده ازبهترین ومقدس ترین، امن ترین و گرم ترین کانون راندید، درحالیکه یکبارنخواستید حرف ما را بشنوید یا حتی آن دختر یا پسر را یکبار ببینید و بشناسید. درنتیجه ی این برخوردهای ناآگاهانه، غریبه ای که تنها چند روزازآشناییش با ما می گذشت محرم اسرارو باعث آرامش روح و روان ما شده بود.

شما متهم هستید! که به ما آزادی دادید، اما چون فردی آزاد برخورد نکردید.اجازه ی تجربه ی عشق وعاشقی را به ما ندادید و ما را راهنمایی نکردید و نگفتید عاشق واقعی درسختی ها و رنج ها و تحمل مشقت ها خود را نشان می دهد. راستی یادم رفت ، شما هنوز عشق را برای ما ترجمه نکرده اید!

شما متهم هستید! که بزرگ شدن را درافزایش سن دیدید و ندیدید این نسل جدید فکرش وفهمش جلوترازسنش حرکت می کند. و بدین ترتیب ما ازشما دورترودورترو... بیگانه تر. نه شما حرف ما را و نه ما حرف شما را فهمیدیم. کار به جایی رسید گویی نه شما پدر و مادر ما و نه ما فرزند شما.

و ما مقصرهستیم!!! مقصر که خود دنبال ترجمه ی عشق نرفتیم. مقصرکه همیشه از پدرو مادرانتظاریاد دادن داشتیم وداریم ودرعین حال داعیه ی بزرگ شدن. مقصرکه عشق را تنها درچند جمله ی قشنگ دانستیم و ندانستیم عشق خود مراتب دارد. مقصرکه با آمدن عشق (به قول خودمان) عقل را فراموش کردیم و گمان بردیم این هر دو با یکدیگردشمن. ومقصر به تعجیل در کاری که نیازبه آرامش وگذرزمان داشت.

آری! پدر، مادر شما متهم هستید و ما مقصر...

نوشته : ehsan در ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٥


نویسنده وبلاگ

ehsan

تماس با نویسنده
ehsan

آرشیو وبلاگ

صفحه نخست
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤

لینکستان

وب سایت رسمی دکتر علی شریعتی
تلخ و شیرین مثل بادام
شيرين تر از عسل
قنوت قافیه ها
بر بال اندیشه
احمد شاملو
پرواز تا ...!
کاریکاتور1
کاریکاتور2
صاحبدل
هستی
مبین
مصباح
!72
کاریز
تبسم
لثارات
ياقوت
نوشينه
بزم خدا
ابر سپید
وصیت نامه
نخل بی سر
فروغ فرخزاد
عباس معروفی
بنیاد گلشیری
ناگفته های من و تو
کــــوچــــــه نــــــــــــادری
لینک امروز
ليست وبلاگ ها
لینکوگراف
جامعه مجازی
طراحی وب

لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی
  RSS 2.0